Nhựa 2960P- 5

Nhựa 2960P- 5: Dùng để làm bể bọc thực phẩm
Nhựa 2960P- 5: là nhựa vinyl ester, có thể chịu được axit, kiềm và dung dịch muối.

Xem tất cả 1 kết quả